Funderingar och svar

Är ögonfransförlängning smärtsamt?

Man arbetar med 2 pincetter nära ögonen, men man bör inte känna något obehag eller irritation under processen.

Dina ögon är stängda under hela behandlingen.